Trường học Đà Nẵng lạm dụng danh xưng "quốc tế"

Trường học Đà Nẵng lạm dụng danh xưng "quốc tế"

Hiện nay, tại Đà Nẵng có 5 trường học có vốn đầu tư từ nước ngoài, gồm: (1) Trường mầm non quốc tế Little giants; (2) Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng; (3) Trường tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Hoa Kỳ APU - Đà Nẵng; (4) Trường tiểu học và THCS Quốc tế Việt Nam - Singapore; (5) Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas.

Về tổng thể, hệ thống cơ sở giáo dục trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 207 trường mầm non, trong đó công lập 71, dân lập 1, tư thục 135; 99 trường Tiểu học, trong đó công lập 98, tư thục 1; 57 trường THCS công lập; 20 trường THPT công lập; 13 trường nhiều cấp (gồm 1 trường công lập THCS và THPT Nguyễn Khuyến và 12 trường tư thục); 3 trung tâm giáo dục thường xuyên.  THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

Sở GD-ĐT thành phố cho biết, căn cứ Luật Giáo dục Việt Nam và Nghị định 86/2018/NĐ-CP (ngày 6-6-2018) của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không có trường quốc tế, chỉ có 3 trường có vốn đầu tư nước ngoài trong tên gọi có cụm từ quốc tế, bao gồm: Trường mầm non quốc tế Little giants; Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng; Trường tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Hoa Kỳ APU - Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Đà Nẵng khẳng định trên toàn địa bàn thành phố không có trường nào là trường quốc tế vì luật chưa quy định loại hình trường này; chỉ có trường có vốn đầu tư nước ngoài và trong tên gọi của trường có chữ “quốc tế”.

Ngoài ra, còn có 1 trường tư thục trong tên gọi có cụm từ quốc tế là Trường tiểu học và THCS Quốc tế Việt Nam - Singapore. Các trường này đều có vốn đầu tư từ nước ngoài, có sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài và có cả học sinh đến từ các quốc gia khác. Riêng Trường St.Nicolas, theo quyết định thành lập, tên gọi của trường là “Trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT St.Nicholas” không gắn kèm chữ “quốc tế”.

Vì vậy, nếu trường St.Nicholas cũng như các trường khác tự gắn thêm cụm từ “quốc tế” trong các giao dịch là không đúng với quy định.

Theo Sở GD-ĐT, việc quản lý các trường có yếu tố nước ngoài (không gọi là trường quốc tế) được UBND thành phố và UBND các quận, huyện phân cấp quản lý.

Tuy nhiên, việc quản lý các trường này cũng gặp những khó khăn do các nhà đầu tư cung cấp không đầy đủ thông tin về các hoạt động giáo dục của trường trong các báo cáo định kỳ cũng như đột xuất; công tác sinh hoạt chuyên môn theo cấp học đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường này cũng gặp khó khăn nhất là đối với các trường giảng dạy chương trình nước ngoài.

 THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG