DaNang Forum

DaNang Forum (http://danangnet.com/f/index.php)
-   Thiết kế Thương hiệu (http://danangnet.com/f/forumdisplay.php?f=271)
-   -   [Thương hiệu] Quy trình thiết kế logo: Trường hợp Putnam Hall (http://danangnet.com/f/showthread.php?t=115047)

BNN 17-12-2012 11:09 PM

Quy trình thiết kế logo: Trường hợp Putnam Hall
 
Quy trình thiết kế logo: Trường hợp Putnam Hall

Putnam Hall là khu dân cư cao cấp dành cho người về hưu với môi trường sống thanh bình phù hợp với nhu cầu tâm lý và sức khỏe của cư dân cao tuổi.

Bước 1 – bản tóm lược yêu cầu sáng tạo

Putnam Hall là khu dân cư cao cấp dành cho người về hưu với môi trường sống thanh bình phù hợp với nhu cầu tâm lý và sức khỏe của cư dân cao tuổi.

Bước 2 – Phác thảo logo

Bước 3 – Phát triển thiết kế logo
Những thiết kế thể hiện nhiều kiểu kết hợp 2 chữ viết tắt “PH” được phát triển.
Bước 4 – Chọn logo
Bước 5 – Phối hợp màu sắc logo
Bước 6 – Logo hoàn chỉnh
Bước 7 – Phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu

Sau đó, một hệ thống nhận diện hoàn chỉnh cho Putman Hall được phát triển, bao gồm cả thiết kế văn phòng phẩm, brochure công ty và nhiều vật phẩm khuyến mãi khác.Tham khảo Logo Design


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 04:20 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group