DaNang Forum

DaNang Forum (http://danangnet.com/f/index.php)
-   Thiết kế Thương hiệu (http://danangnet.com/f/forumdisplay.php?f=271)
-   -   [Thương hiệu] Bộ sưu tập Namecard sáng tạo với công nghệ ép nhũ (http://danangnet.com/f/showthread.php?t=115005)

BNN 17-12-2012 08:39 PM

Bộ sưu tập Namecard sáng tạo với công nghệ ép nhũ
 
Bộ sưu tập Namecard sáng tạo với công nghệ ép nhũ

Namecard ép nhũ sẽ tạo cảm giác hấp dẫn, sành điệu và khác biệt so với các loại in ấn thông thường khác. Mặc dù chi phí in ấn sẽ cao hơn nhưng ép nhũ sẽ tạo làm đối tác ấn tượng hơn với namecard của doanh nghiệp bạn.

Ép nhũ kim loại là một cách trang trí để làm tăng giá trị cho sản phẩm in của bạn với sự giúp đỡ của một lớp phủ kim loại đặc biệt. Lớp phủ này (trong màu sắc kim loại) được làm tan ra thông qua áp suất và nhiệt độ trong khi được ép lên giấy in namecard chuyên dụng. Quá trình thi công sau in này cũng được sử dụng trong việc kết hợp với dập.

Một điểm thuận lợi của ép nhũ là bạn có thể sử dụng với yếu tố thiết kế khác nhau trên namecard như logo, chữ… Dưới đây là bộ sưu tập khá độc đáo của các namecard sử dụng ép nhũ để các bạn tham khảo:

http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%201.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%202.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%203.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%204.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%205.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%206.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%207.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%208.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...%20nhu%209.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2010.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2011.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2012.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2013.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2014.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2015.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2016.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2017.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2018.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2019.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2020.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2021.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2022.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2023.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2024.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2025.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2026.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2027.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2028.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2029.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2030.jpg
http://www.dna.com.vn/userfiles/2901...20nhu%2031.jpg


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 03:13 AM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group